NederlandsEnglish

mr. G.F. Boulogne

functie gastonderzoeker
adres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Notarieel en fiscaal recht
De Boelelaan 1105
1081 HV AMSTERDAM

e-mail

g.f.boulogne@vu.nl

cv

Frederik Boulogne studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de University of Wisconsin-Madison. Hij werkt sinds 2008 bij PwC in de internationale adviespraktijk. Per oktober 2015 is hij voor dit kantoor op een tweejarige uitzending in Singapore. Op 7 januari 2016 is hij aan de VU gepromoveerd op een proefschrift over de tekortkomingen in de EU-Fusierichtlijn. In juli 2016 is hij door het Singapore Management University-Tax Academy Centre For Excelence In Taxation voor negen maanden benoemd als onderzoeker in het kader van het onderzoeksproject "The EU Notion of State Aid and How it Affects ASEAN Countries". Frederik is annotator bij het NTFR, redacteur bij de BNB en bewerker van het studieboek "Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht", uitgegeven door Sdu.

publicaties
 • R.A. Bosman & G.F. Boulogne, Country Report - The Netherlands - The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation, IFA 2016 Madrid Congress. Klik hier
 • G.F. Boulogne, Het vakgebied Europees belastingrecht: een nadere toelichting op doel en inhoud, Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht, Harmonisatiebepalingen op het gebied van de directe belastingen, Non-discriminatie en meestbegunstiging. In: I.J.J. Burgers (red.), Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht, achtste druk (H8-H11.8). Den Haag: Sdu.
 • D. Ledure, P. Dere & G.F. Boulogne, "Voorstel tot aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn: Europese Commissie ten strijde tegen dubbele niet-belasting", Internationale Fiscale Actualiteit nr. 2014/01. Klik hier voor het Nederlandse artikel of lees de Engelse vertaling.
 • G.F. Boulogne, "Een voorstel tot uitbreiding en verduide­lijking van artikel 6 van de EU-fusierichtlijn" (peer-reviewed artikel), MBB 2013/10, p. 287-307. Klik hier. Een Engelse vertaling van deze bijdrage zal verschijnen in Intertax 2014/2, p. 70-91.
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, "Merger Directive: Conceptual Clarity of the Term "Branch of Activity" Needed", European Taxation, No. 5/2013, p. 243-248. Klik hier
 • G.F. Boulogne & J. Gooijer, "De Hoge Raad zet een boom op over de eis 'tak van bedrijvigheid'", FTV april 2013, 19, p. 5-10. Klik hier
 • G.F. Boulogne, "Hoge Raad legt reikwijdte re­or­ga­ni­sa­tie­faciliteiten te eng uit (en stelt geen prejudiciële vragen)", WFR 2012/6970, p. 1260-1264. Klik hier
 • G.F. Boulogne & N. Sumrada Slavnic, "Cross-Border Restructuring and "Final Losses"", European Taxation, No. 10/2012, p. 486-495. Klik hier
 • R.A. de Boer & G.F. Boulogne, "Country Report: The Netherlands", in: G. Maisto (red.), Taxation of Intercompany Dividends under Tax Treaties and EU Law (EC and International Tax Law Series - Volume 8), Amsterdam: IBFD 2012, p. 771-867 (hoofdstuk 20). Klik hier
 • G.F. Boulogne, "De toepassing ratione personae van de reorganisatiefaciliteiten in de Wet IB 2001 en de Wet VPB 1969", in: G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012, p. 35-49. Klik hier
 • G.F. Boulogne & L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer 2012. Klik hier
 • G.F. Boulogne, "Bespreking van het proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement", WFR 2011/6930, blz. 1554-1558. Klik hier
 • G.F. Boulogne,  "Group Taxation within the European Union: Did Papillon and Art. 24(5) of the OECD Model Tax Convention Create a Butterfly Effect?", European Taxation, No. 5/2011, p. 171-178. Klik hier
 • G.F. Boulogne, "Een Papillon fiscale eenheid met derde landen? Art. 24, vijfde lid, OESO-modelverdrag biedt uitkomst!", WFR 2010/6876, blz. 1255-1263. Klik hier
 • G.F. Boulogne, "Art. 15, vierde lid, Wet Vpb 1969: strijdigheid met de vrijheid van vestiging en de non-discriminatiebepalingen", WFR 2010/6864, blz. 840-849. Klik hier
 • G.F. Boulogne & W.W. Geursen, "Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt", European Taxation, No. 4/2010, p. 129-140. Klik hier
 • Met zijn scriptie 'Transfer Pricing of Intangibles - A comparison between The Netherlands and the US' won Frederik Boulogne in 2008 de Grote Financiën Prijs. Klik hier voor het juryrapport en hier of hier voor de scriptie.

 

Mr. G.F. Boulogne
18