NederlandsEnglish
Agenda

Oratie prof. mr. J.W. Bellingwout

Onder de titel Exitheffingen na 'De Lasteyrie' heeft prof. mr. J.W. Bel­ling­wout, hoog­leraar belastingrecht, zijn ambt op dinsdag 22 juni 2004 aan­vaard.
Bellingwout ging tijdens zijn rede in op de belastingheffing bij emigratie van aan­deel­houders en on­der­ne­min­gen naar een an­de­re lid­staat. Recente juris­pru­den­tie van het Europese Hof van Justitie speelt een belangrijke rol bij de vraag of dergelijke emigratieheffingen (bij verhuizingen binnen de EU) nog wel mogelijk zijn wegens strijdigheid met het recht op vrije vestiging.
In zijn oratie is met name aandacht besteed aan de vraag hoe de (Nederlandse) wetgeving moet worden aangepast, zodat zij wel in overeenstemming is met het EG-verdrag.