NederlandsEnglish

Bijdrage prof. F.P.G. Pötgens aan seminar 'Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag'

Op vrijdag 21 november 2008 organiseerde Universiteit Maastricht van 10.00 tot 18.00 uur in Hotel Crowne Plaza te Maastricht het seminar 'Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag: twee perspectieven'. 

Na jaren van onderhandeling hebben de bevoegde ministers van België en Nederland op 5 juni 2001 een nieuw verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend dat op 1 januari 2003 in werking is getreden.
Het belang van dit verdrag voor elke belastingplichtige met Nederlandse én Belgische inkomsten mag niet worden onderschat. Het bepaalt immers waar iemand over zijn grensoverschrijdende inkomsten belast zal worden en zorgt er in de meeste gevallen voor dat dubbele belastingheffing vermeden wordt.
Sedert de inwerkingtreding van het verdrag is een grote hoeveelheid jurirsprudentie verschenen.

Tijdens het seminar hebben een aantal vooraanstaande Nederlandse en Belgische fiscalisten een aantal onderwerpen ten aanzien van dit belastingverdrag behandeld, zoals de voorkoming van dubbele belasting en Europees recht, onzelfstandige arbeid, pensioenen, hybride entiteiten en dividenden en rente.

Prof. mr. F.P.G. Pötgens heeft gesproken over onzelfstandige arbeid. Klik hier voor de door hem gebruikte sheets.

Klik hier voor het volledige programma.

Klik hier voor het verslag uit Tax News Service.

Prof. mr. F.P.G. Pötgens
18