NederlandsEnglish
Agenda

Oratie prof. mr. H.M. Kappelle

Onder de titel 'Sturen of volgen? Fiscaal instrumentalisme bij pensioenen en lijfrenten' heeft prof. mr. H.W. Kappelle, bijzonder hoog­leraar fiscaal pensioenrecht, zijn ambt op maandag 18 april 2005 aan­vaard.
Belastingheffing wordt ingezet als middel tot bekostiging van over­heids­uit­ga­ven, maar ook als instrument voor het bereiken van niet-fiscale doelstellingen. Is het fiscale instrumentalisme effectief geweest wat betreft de wijzigingen in de fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen in de afgelopen twintig jaar? Die vraag stelt Herman Kappelle centraal in zijn oratie bij de aanvaarding van de AEGON-leerstoel Fiscaal pensioenrecht... Lees verder...

image