NederlandsEnglish

Alumnus Jaap Rutger Kos wint scriptieprijs

Op woensdag 13 mei 2009 is in het Carlton Ambassador Hotel te Den Haag de Peter Smits-scriptieprijs uitgereikt aan alumnus Jaap Rutger Kos. Met een scriptie over de economische zones van Curaçao heeft hij deze prijs, die de Stichting ABC Advies jaarlijks uitreikt voor de beste studentenscriptie over de Nederlandse Antillen en/of Aruba, in de wacht gesleept.

Titel
De economische zones van Curaçao. Analyse van een tropische belastingfaciliteit met aanbevelingen voor de toekomst.

Samenvatting
De economische zone is een fiscale faciliteit die erop gericht is de basis van de economische ontwikkeling van de Nederlandse Antillen te bevorderen. Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden voor vestiging in één van de aangewezen economische zones en de daar geldende gunstige regelingen in aanmerking komen. Eén van de voorwaarden is dat de onderneming zich bezighoudt met internationale goederenhandel, eventueel na een vorm van bewerking, of op het buitenland gerichte, niet-financiële dienstverlening. In de scriptie wordt onderzocht hoe de economische zones in het eilandgebied Curaçao functioneren mede in het licht van de doelstellingen, waarna aanbevelingen worden gedaan. De scriptie bevat eveneens een uitgewerkt voorstel voor nieuwe wetgeving, waarin de gedane aanbevelingen zijn verwerkt.

Achtergrond Peter Smits-scriptieprijs
Stichting ABC Advies (http://www.abcadvies.org/) kent jaarlijks aan de beste studentenscriptie de Peter Smits-scriptieprijs toe, een studieprijs binnen het Koninkrijk ter waarde van € 1.500,--. Het onderwerp van de scriptie kan op welk wetenschapsgebied gelegen zijn, mits het betrekking heeft op de Nederlandse Antillen en/of Aruba.

Downloads
De winnenden scriptie, klik hier
Jaap Rutger Kos in gesprek met de Wereldomroep (15 mei 2009), klik hier
Artikel in Antilliaans Dagblad (14 mei 2009), klik hier

Juryvoorzitter ir. Gilbert Wawoe, voormalig lid van de Raad van State van het Koninkrijk, met het juryrapport:

Jaap Rutger Kos
18