NederlandsEnglish

Bijdrage prof. F.P.G. Pötgens aan Fiscale Conferentie 'Loonbelasting'

In het kader van het 'Programma Permanente Educatie' van de gewone leden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) organiseerde de NOB op 8 december 2008, om 15.00 uur, een seminar in Slot Zeist te Zeist. Dit seminar kwam voort uit de Fiscale Conferentie 'Loonbelasting' van 10 en 11 december 2007 (klik hier voor meer informatie over deze conferentie). Teneinde deze conferentie een groter bereik te geven werd dit 'doorclick'-seminar georganiseerd waaraan drie van de inleiders (mr. A.L. Mertens, mr. F.P.G. Pötgens en mr. P.A.G.M. Cools) hun medewerking verleenden. Advocaat-generaal mr. C.W.M. van Ballegooijen trad weer op als conferentieleider.

Prof. mr. F.P.G. Pötgens sprak in het kader van materieel werkgeverschap en het SER-advies over internationale verhoudingen, de nieuwe wet die ruimte laat voor maatwerk van de inspecteur en over de vraag wie in de nieuwe verzekeringsplicht moet meelopen.

Klik hier voor de door hem gebruikte sheets.

Prof. mr. F.P.G. Pötgens
18