NederlandsEnglish
Agenda

Promotie mr. G.F. Boulogne

Op 7 januari 2016 is mr. G.F. Boulogne gepromoveerd op het proefschrift getiteld 'Shortcomings in the EU Merger Directive'. In zijn dissertatie worden de tekortkomingen in de EU-Fusierichtlijn onderzocht en oplossingen aangedragen om deze weg te nemen. De verdediging vond plaats in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Promotor: prof. mr. J.W. Bellingwout.

image