NederlandsEnglish
Agenda

Mr. drs. B.B. de Mik spreker op alumnibijeenkomst VU

Op 1 april 2016 is de jaarlijkse alumnibijeenkomst georganiseerd voor oud-studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Na een welkomstwoord van alumnidecaan prof. mr. S.E. Zijlstra is de traditionele alumnilezing verzorgd door mr. J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State en alumnus van de faculteit. Vervolgens zijn in twee sessies cursussen verzorgd door vooraanstaande docenten over interessante juridische onderwerpen.

Mr. drs. B.B. de Mik heeft in de eerste sessie gesproken over de belastingplicht van gemeentes, provincies en andere publiekrechtelijke lichamen.

Tot voor kort waren publiekrechtelijke lichamen in Nederland niet belastingplichtig. Onder druk van de Europese Unie vond een fundamentele wetswijziging plaats. Met ingang van 2016 worden ook publiekrechtelijke lichamen belastingplichtig. Gemeenten worden geconfronteerd met substantiële fiscale lasten en administratieve verplichtingen. Tijdens de cursus is bezien hoe de wetgever met een stelsel dat concepten uit de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting combineert een systeem heeft neergezet dat veel hoofdbrekens kost voor lokale ambtenaren.

image